SEO-skribentens onpage uppdrag

Enkelt sagt kan man säga att SEO-skribentens att arbetet är uppdelat i två delar, onpage och offpage. Onpage handlar om att öka tydligheten, läsbarheten och sökmotorernas förståelse för vad ditt företags erbjuder via hemsidan.

Utöver skribentens arbete finns det andra strategier inom SEO

  • Länkarbete
  • Affiliate, Unika provisionslänkar som skapas via affiliateföretag.
  • Off-page
  • SEM

Skribenten skriver ofta texter till olika delar som kan förbättras efter att en SEO-analys tagits fram för de olika strategierna.

Sökordsanalys

Grunden för allt arbete med SEO är sökordsanalysen, vilka ord söker potentiella kunder på? Genom att hitta vad kunderna söker på kan du hjälpa sökmotorn att förstå att din sajt handlar om just det. Om du skriver att du säljer jumpers men dina kunder söker efter tröjor kommer de ha svårt att hitta dig.

Arbetet för sökmotorerna

Sökmotorerna skumläser alla sajter på nätet med jämna mellanrum för att lära sig vad den handlar om. Genom att placera och uttrycka sig på ett sätt som den förstår blir träffsäkerheten på sökningarna bättre. Desto bättre sökmotorn förstår din sida, desto högre på sökträffslistan hamnar din sajt.

Om läsare följer en länk till din sida och snabbt klickar sig tillbaka snappar sökmotorerna upp det och lär sig att sidan inte alls handlar om det som läsaren trodde. Då minskar förtroendet för din sajt, både hos läsarna och hos sökmotorn. Din ranking på sökträffslistan kommer att sjunka och färre läsare kommer att hitta dig.

Arbetet för kunderna

Det är inte bara sökmotorerna som ska förstå vad din sajt handlar om, det allra viktigaste är att kunderna gillar det som de ser. Ögonen rör sig enligt vissa mönster och det gäller att fånga blicken och få den att komma igång och läsa och förstå vad sajten vill förmedla. Målet är att skapa förtroende och få kunden att komma till avslut/ köp.

adminor