Sökmotoroptimering

Genom att satsa på sökmotoroptimering ökar du drastiskt in webbplats möjligheter att synas i sökmotorernas sökresultat. Sökmotoroptimering är en mycket kostnadseffektiv och mätbar form av marknadsföring som skiljer sig ganska mycket från traditionell marknadsföring. När man genomför en sökmotoroptimering av sin webbplats pratar man om två huvudsakliga delar, on-page och off-page. On-page är ändringar som görs i webbplatsens kod och innehåll. Detta arbete skapar goda förutsättningar att synas bra på sökmotorer eftersom det syftar till att göra innehållet lättläst och lättvärderat. Den andra delen handlar om att skapa popularitet kring webbplatsen. Google mäter denna popularitet med hjälp av ingående länkar, s.k. inlänkar. Förenklat kan man säga att ju fler andra webbplatser som länkar till den egna, desto populärare anses den vara.

Har ditt företag en webbplats som får väldigt få besökare genom sökmotorer kan det vara en god idé att anlita en sökmotorkonsult. Eller varför inte passa på att lära dig sökmotoroptimeringens grunder och göra en del av jobbet på egenhand? En positiv bieffekt av denna lärdom är att du blir betydligt bättre på att googla efter svar på de frågor du har till vardags.